Vilkår ved klatring i Via Ferrata Straumsfjellet.

Organisasjonsinformasjon
 • Org nr: 915 211 399
 • HELLE HERBERGE AS
 • Helle. 4748 RYSSTAD
1.0 Generelle regler:
  • Via Ferrata Straumsfjellet anbefaler alle å bestille tur i Via Ferrataen med Guide.
  • Straumsfjellet aldersgrense er 12 år. Minst 40 kg utan sekk.
  • Brokke/løfjellet har 8 år eller 40 kg som minstekrav.
  • All ferdsel i Via Ferrata Straumsfjellet og Via Ferrata Brokke er på eget ansvar.
  • Guidene har ikke noe overordnet ansvar for deltakerne, enhver deltaker er med på eget ansvar.
  • Bestilling på nett må være betalt ved ankomst.
  • Betaling på Helle Camping skal være gjort før avgang.

Vi forbeholder oss retter til å avlyse/flytte turer ved få deltakere, streik, vanskelige klatreforhold (regn, tåke o.l) og annet utenfor vår kontroll. Turen vil da bli flyttet og deltaker vil ikke få tilbakebetalt summen han/hun har betalt. Dette gjøres kun ved forespørsel til Via Ferrata Straumsfjellet.

    • Forvente varighet er 5-8 timer, inkludert pauser.
    • Turen starter på Helle Camping og avsluttes på samme sted.
    • All kommersiell drift gjennom Via Ferrata Straumsfjellet og Helle Camping.
    • Personer som bestiller tur på dager det ikke er satt opp guide må bestille en dag i forkant i høysesongen, eller en uke i forkant i lavsesongen. /Påske – 15 juni, 1 sept- 15 oktober.
2.0 Deltaker:

Deltakelse innebærer en viss risiko for uhell og skader. Via Ferrata Straumsfjellet søker å minimere denne risikoen ved at våre arrangementer ledes av velutdannede guider.  Guidene har overordnet ansvar for gruppen og sikkerheten til deltakerne. Det forbeholdes at deltakerne følger følgende regler:

   • Rette seg etter guidens anvisninger under hele arrangementet
   • Innrette seg som en del av gruppen hun/han klatrer i.
   • Gå etter fører om ikke annet er avtalt.
   • Det er viktig at deltaker informerer arrangør og guide om sykdommer og/eller plager som kan være relevant for sikkerheten under tur.
   • Deltager er pliktig til å erstatt skadet og/eller selvforskyldt tap av utstyr lånt av Via Ferrata Straumsfjellet.
   • Alle deltakerne må skrive seg inn ved ankomst og ut etter at turen er gjennomført.
   • Deltaker må selv vurdere om hun/han oppfyller de krav som stilles til arrangementet, både fysisk og psykisk tilstand.
   • Guidene står fritt til å bedømme om deltaker er i skikket tilstand fysisk og psykisk, og kan på grunnlag av dette nekte deltaker å delta på arrangementet.
   • Deltakere (som går med guide) som trenger ekstra assistanse opp løypen vil måtte betale for denne assistanse. Fra 500 NOK og oppover. Assistanse kan være: Guide må hjelpe deltaker med ekstra tau, drahjelp eller lignende.
   • Om guiden må gå fra campen utgår kostnad fra 2500 NOk
   • Deltakerne er selv ansvarlig for egen ulykkes-reiseforsikring som dekker klatring og lignende.
   • Deltagare som går med guide må betala skador på klatterutstyr som en ødelagt hjelm eller Via ferrata slynge som utløses ved fall. Pris ex. Via ferrata slynge 600 kr.
   • Det tas forbehold om at deltakere følger reglene som er fremsatt av Via Ferrata Straumsfjellet. Les reglene her:
3.0 Hva inkluderer prisen som betales:
  • Guide
  • Nødvendig utstyr for å gjennomføre Via Ferrata .
  • Klatreslynge
  • Hjelm
4.0 Helseopplysninger

Deltagere pliker å opplyse om alle helsemessig formaliteter som kan ha betydning for sikkerheten under turen.

5.0 Via Ferrata Straumsfjellets rett til avlyse:
5.1 Dårlig vær eller forhold

Ved dårlig vær eller dårlige forhold kan Via Ferrata Straumsfjellet endre arrangementet. Via Ferrata Straumsfjellet plikter da å etterstrebe at endringen gir minst mulig ulempe for deltageren. Via Ferrata Straumsfjellet vil i slik tilfeller tilby deltagerne en ny tur i nogenlunde samme tidsrom. Deltager vil ikke bli ytterligere belastet for nytt arrangement.

Ved vesentlige endringer har deltager rett til å få refundert arrangementets kostnader minus påmeldingsavgift.

Om Via Ferrata Straumsfjellet ikke kan tilby et alternativt arrangement har deltager rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

5.2 Sykdom/skade

Ved sykdom eller skade hos guide/fører vil Via Ferrata Straumsfjellet etterstrebe og skaffe en ny veileder med tilsvarende kvalifikasjon som den avtale. Skulle vi mislykkes i dette kan vi måtte endre eller kansellere arrangementet. Om Via Ferrata Straumsfjellet ikke kan tilby en alternativ veileder har deltager rett til å få refundert hele arrangementets kostnader.

6.0 Trykkfeil

Via Ferrata Straumsfjellet tar forbehold om eventuelle skrivefeil i våre prislister og på våre nettsider på internett.

 

Kjøp på nett

7.0 Produktinformasjon

Helle Herberge selger billetter til klatreruten Via Ferrata Straumsfjellet. Billettene kan kjøpes på nett gjennom vår online booking. Billettene gir kunde rett til en guidet klatretur inkludert utstyr og guide for å gjennomføre turen. Helle Herberge selger billetter til barn og voksne. Alle billetter må være betalte før avgang samme dag som turen går. Hver billett har en unik kode som kunde mottar da kjøpsprosessen er ferdig behandlet.

8.0 Priser:

Alle priser er i norske kroner og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt m.m.

9.0 Salgs- og leveringsbetingelser
9.1 Ekspedering av ordre

Ved gjennomført booking vil kunde motta en bekreftelse per e-post med detaljer om bookingen. Helle Herberge vil motta e-post med detaljer og oppdatere kunde ved eventuelle endringer.

9.2 Leveranse
https://www.facebook.com/search/top/?q=via%20ferrata%20%26%20camping%20helle&epa=SEARCH_BOX

Oppdaterer…
 • Du har ingen produkter i handlekurven.